Bij tuin de Teeroas aan de Mellereed  in Harkema was zaterdag 1 juli de start van een bijzondere fietstocht. Deelnemers fietsten door het landschap de friese noordelijke wouden en komen ook langs locaties waar eigenaren hun mooie  tuinen hebben opengesteld voor de deelnemers van de fietstocht.

Het landschap in de wijde omgeving van Harkema is zeer gevarieerd en ideaal om op de fiets te leren kennen. Bestuursleden van ver. Tuindorp Harkema hebben in de afgelopen jaren een aantal mooie fietstochten uitgezet. Deze tochten voeren door het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden (Noordelijke Friese Wouden). Het is een gebied van ruim 25.000 hectare groot, onderdeel van de Friese Wouden, een streek in het oosten van Friesland. Zeer karakteristiek voor het landschap is de strokenverkaveling, die gepaard gaat met een zeer grote lengte aan houtwallen en elzensingels. Het gevolg is een intieme en kleinschalig aandoende beslotenheid. Een dergelijk landschapspatroon komt wel vaker voor in zand- en veengebieden, maar nergens in een zo grote omvang, noch is het elders in een vergelijkbare gave kwaliteit bewaard gebleven. Merkwaardig is ook het grote aantal dobben.

Er waren twee fietsroutes mogelijk met afstanden van 40 en 60 kilometer. De route ging vanaf Harkema naar Veenwouden en Damwoude.

Deelnemers konden vertrekken tussen 10.00 tot 13.30 uur en werden ontvangen met een gratis kopje koffie of thee. En ontvingen een routekaart met een beschrijving.

Voor onderweg kregen de deelnemers fruit mee van de organisatie.

Voor kinderen tot en met 16 jaar was de fietstocht gratis.